top of page

Middelkind, de vzw, met respect voor het kind en zijn gezin,

die zich actief inzet tegen de strijd van kinderarmoede.

VZW Middelkind.

De vzw Middelkind is op 2 oktober 2019

opgericht te Middelkerke.

vzw Middelkind helpt kinderen in armoede uit Middelkerke of haar deelgemeenten. We zetten actief de strijd in tegen kinderarmoede en dit in de meest ruime zin.

Via doorverwijzing van kinderopvang, scholen, OCMW's worden wij gevraagd deze gezinnen te helpen, zodat het kind ook de kansen krijgt

die hij/zij nodig heeft.

Foto: Voorzitter Guy Mertens

bottom of page